Miejsca postojowe | NOVI architektura

Blog

Miejsca postojowe

Nowela rozporządzenia, ws. Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza szereg zmian.

artykuł w opracowaniu cdn…