2013 styczeń | NOVI architektura

Archive for styczeń, 2013

Materiały budowlane – jak sprawdzić czy wybrany przez nas produkt został wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami?

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane rozwiązania techniczne

Zmiana sposobu użytkowania – wymagania formalne

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane

Rynny wpuszczone w połać, rynny recesywne.

Artykuł w opracowaniu.

In: rozwiązania techniczne

Czym właściwie jest projekt i co potrzebuję by zbudować dom?

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane

Legalizacja samowoli budowlanej – nie taki diabeł straszny

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ – NIE TAKI „DIABEŁ” STRASZNY. ANALIZA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO W PRZYPADKU ISTOTNEGO ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PODSTAWY PRAWNE Postępowanie „legalizacyjne”oraz postępowanie naprawcze regulują przepisy Prawa Budowlanego (dalej PB) Art.48 – Art.53, odnosząc się również do innych art. odnośnie sposobu obliczania kary [Art. 57 u.7] oraz opłaty legalizacyjnej…

In: prawo budowlane

Kiedy przepisy nakładają obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane