BLOG | NOVI architektura

BLOG

Nowelizacja ustawy prawo budowlane – zmiany wchodzące w życie we wrześniu 2020r.

Zmienia się ponad 50 przepisów Ustawy Prawo Budowlane a także szereg innych ustaw. NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY ZMIAN W UPB DOTYCZĄ: • podział PB na trzy części, z czego tylko dwie kierowane do organu administr. Architektoniczno-budowlanej • ilość dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, a także zmniejsza się ich…

In: prawo budowlane

Miejsca postojowe

Nowela rozporządzenia, ws. Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza szereg zmian. artykuł w opracowaniu cdn…

In: prawo budowlane

Archipelago House – Szwecja, Sztokholm

Na naszym fanpage https://www.facebook.com/NoviArchitektura zamieściliśmy kolejny zestaw zdjęć i rysunków najciekawszej architektury świata.  Tym razem Projekt Szwedzkich architektów. Jest to dom letni wykonany w lekkiej konstrukcji drewnianej, z odpowiednio kształtowanymi dużymi przeszkleniami. Usytuowanie na działce było wynikową kierunków świata, położeniem drzew i bloków skalnych na płaskim terenie oraz widokiem na…

In: architektura

Materiały budowlane – jak sprawdzić czy wybrany przez nas produkt został wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami?

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane rozwiązania techniczne

Zmiana sposobu użytkowania – wymagania formalne

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane

Rynny wpuszczone w połać, rynny recesywne.

Artykuł w opracowaniu.

In: rozwiązania techniczne

Czym właściwie jest projekt i co potrzebuję by zbudować dom?

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane

Legalizacja samowoli budowlanej – nie taki diabeł straszny

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ – NIE TAKI „DIABEŁ” STRASZNY. ANALIZA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO W PRZYPADKU ISTOTNEGO ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PODSTAWY PRAWNE Postępowanie „legalizacyjne”oraz postępowanie naprawcze regulują przepisy Prawa Budowlanego (dalej PB) Art.48 – Art.53, odnosząc się również do innych art. odnośnie sposobu obliczania kary [Art. 57 u.7] oraz opłaty legalizacyjnej…

In: prawo budowlane

Kiedy przepisy nakładają obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Artykuł w opracowaniu.

In: prawo budowlane

Startujemy!

Szanowni Państwo! Z dumą informujemy, że NOVI architektura rozpoczęła swą działalność w 2010.07.30 i obchodzi już 2 letni jubileusz :).

In: Bez kategorii