2018 Luty | NOVI architektura

Archive for Luty, 2018

Miejsca postojowe

Nowela rozporządzenia, ws. Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza szereg zmian. artykuł w opracowaniu cdn…

In: prawo budowlane