Aqua Sport w Wałbrzychu | NOVI architektura

Aqua Sport w Wałbrzychu

Projekt: Aqua Zdrój – Centrum Turystyczno-Sportowe

Główny Projektant: ETC Architekci Sp. z o.o.

I-miejsce w konkursie – projekt wykonany w zespole i pod nadzorem Głównego Projektanta.

Lokalizacja: Wałbrzych

Inwestor: Spółka celowa „Aqua Zdrój” Wałbrzyskie Centrum Sportowo-rekreacyjne

Stadium: Koncepcja – praca konkursowa otrzymała I miejsce, projekt wykonawczy

Dane charakterystyczne:
Powierzchnia budynków projektowanych netto – 14.841m2,
w tym:
– pływałnia 5.524m2, hala wid-sport 6.009m2, hotel 3.167m2
Powierzchnia działki – 5,83 ha
Kubatura – 102 942 m3

Projekt: luty 2009 – styczeń 2010

Realizacja: 2009-trwa nadal

Aqua Zdrój – Projekt konkursowy I-miejsce