postępowanie naprawcze w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego | NOVI architektura

Posts Tagged "postępowanie naprawcze w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego"

Legalizacja samowoli budowlanej – nie taki diabeł straszny

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ – NIE TAKI „DIABEŁ” STRASZNY. ANALIZA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO W PRZYPADKU ISTOTNEGO ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PODSTAWY PRAWNE Postępowanie „legalizacyjne”oraz postępowanie naprawcze regulują przepisy Prawa Budowlanego (dalej PB) Art.48 – Art.53, odnosząc się również do innych art. odnośnie sposobu obliczania kary [Art. 57 u.7] oraz opłaty legalizacyjnej…

In: prawo budowlane