Doświadczenie | NOVI architektura

Blog

Doświadczenie

Wykonujemy pełno-branżowe projekty:

– budynków mieszkalnych: jednorodzinne, wielorodzinne, adaptacje,

– budynków użyteczności publicznej: biurowe, handlowe, obiektów sportu i rekreacji, krytych pływalni, hotelowe

– obiekty przemysłowo-magazynowe

– budowli inżynierskich: mosty i obiekty mostowe