Architektura zrównoważona | NOVI architektura

Blog

Architektura zrównoważona

…czyli nowe po staremu… Harmonia formy, funkcji oraz otoczenia.

Świadome sytuowanie obiektu na działce wykorzystując jej najlepsze atrybuty, fizjografię i sąsiadującą przestrzeń.

Zrównoważenie w architekturze to także optymalne i świadome użycie zasobów naturalnych oraz możliwie maksymalne wykorzystanie materiałów i technologii lokalnych/tradycyjnych.

…to także odpowiedzialne zarządzanie przez Inwestora użytkowanym obiektem.