Architektura zrównoważona | NOVI architektura

Blog

Architektura zrównoważona

Harmonia formy i funkcji z otoczeniem lub nadanie nowego kierunku dla przyszłej zabudowy. Wykorzystanie usytuowania działki, użycie materiałów lokalnych i tradycyjnych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, budowlanych oraz źródeł energii dostosowanych do potrzeb i zasobności budżetu…tak lubimy projektować